Važno obavještenje!

Važno obavješenje!

Poštovani gosti, kako bismo doprinjeli vašoj zdravstvenoj sigurnosti i ujedno bili u skladu sa odlukama kriznog štaba grada Banjaluka, zbog novonastale zdravstvene situacije za sada obustavljamo rad naših Apartmana Prag.
Nadamo se da će se krizna situacija u što skorije vrijeme smiriti i završiti, te da ćemo se opet vidjeti u zdravlju i veselju.